Azure DevTest Labs: Use your existing virtual network

8 marca 2016

If you've got a virtual network already set up (with Azure ExpressRoute, with site-to-site VPN, or for any other purposes), you can to use it for the VMs in Azure DevTest Labs. With our latest production push, you can use DevTest Labs to add an existing virtual network to a lab that's in the same region and subscription.
Set virtual network in the lab Set virtual network in the lab
In addition, you can specify—for each subnet in the virtual network—whether public IP addresses are allowed and whether the subnet can be used when lab users create a VM.
Update subnet policy in Virtual Network settings Update subnet policy in Virtual Network settings
As a lab user, when you're creating a VM in the lab, you can select the virtual network and the corresponding subnet.
Public IP address disabled based on lab settings Public IP address can be disabled through the lab's Virtual Network settings
Please try it today and let us know what you think about it! If you have an idea for how to make it work better for you, submit your feedback (or vote for others) at the Azure DevTest Labs feedback forum. Have a question? Check out answers or ask a new question at the MSDN Community forum.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej