Pomiń nawigację

Azure DevTest Labs: Use Azure CLI to create and manage environments with multiple VMs or PaaS resources

piątek, 5 maja 2017

The latest version of Azure CLI 2.0 includes commands for Azure DevTest Labs users to create and manage environments that contain multiple VMs or PaaS resources. Those environments are provisioned from your Azure Resource Manager templates managed in your Git repository. After the lab is set up with your Resource Manager template repository, you can easily achieve the following tasks for your environments through the command-line experience by using your favorite operating systems (including Windows, Linux, and MacOS):

  • Create an environment by picking a Resource Manager template available in the lab
  • Delete your environment
  • List all the environments
  • Get details of your environment

For more details about multiple-VM/PaaS resource environments in DevTest Labs, see Create multi-VM environments and PaaS resources with Azure Resource Manager templates. For more information about DevTest Labs CLI commands, check out the DevTest Labs CLI command reference. If you are new to Azure CLI, follow these instructions to install Azure CLI 2.0.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej