Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa DevTest Labs: Moduł programu PowerShell do upraszczania zarządzania laboratoriami

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Możesz już korzystać z modułu programu PowerShell o nazwie Az.DevTestLabs, który upraszcza zarządzanie usługą Azure DevTest Labs. Udostępnia on możliwe do dopasowania funkcje do tworzenia laboratoriów, maszyn wirtualnych, obrazów niestandardowych i środowisk, kierowania do nich zapytań oraz ich aktualizowania i usuwania. 

Przejdź do naszego repozytorium GitHub usługi DevTest Labs, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z tego modułu. 

 

  • Azure DevTest Labs
  • Management
  • SDK and Tools

Powiązane produkty