Pomiń nawigację
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Aktualizacja harmonogramu działania dla usługi Azure DevOps na 1. kwartał 2019 r.

Data opublikowania: 14 lutego, 2019

Zaktualizowaliśmy oś czasu dla funkcji, aby dać wgląd w nasze najważniejsze prace w tym kwartale. Funkcje wymienione poniżej łączą z publicznym projektem harmonogramu działania, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat każdej pozycji. 

Oto kilka najważniejszych informacji o niektórych funkcjach dla 1. i 2. kwartału.

Azure Boards:

Edytowanie i usuwanie komentarzy do elementów roboczych — 1. kwartał 2019 r.

Azure Repos:

Zmiana bazy i szybkie przesuwanie do przodu jako opcje scalania dla żądań ściągnięcia — publiczna wersja zapoznawcza — 1. kwartał 2019 r.

Ulepszenia administrowania zasadami gałęzi — publiczna wersja zapoznawcza — 2. kwartał 2019 r.

Azure Pipelines:

Obsługa usług GitHub Enterprise i BitBucket dla potoków bazujących na języku YAML — 1. kwartał 2019 r.

Pule hostowane i wgląd w użycie współbieżności — 1. kwartał 2019 r.

Edytor języka YAML w Internecie — 1. kwartał 2019 r.

Wieloetapowe potoki — 1. kwartał 2019 r.

Azure Artifacts:

Pełna obsługa usługi Azure Artifacts w narzędziu Release Management, dalsze wprowadzanie źródeł nadrzędnych — 1. kwartał 2019 r.

Raportowanie:

Raport błędów kompilacji — 1. kwartał 2019 r.

Administracja:

Łączenie z usługą Azure Active Directory, konfigurowanie rozliczeń oraz aktualizowanie ustawień zabezpieczeń i organizacji — 1. kwartał 2019 r.

Portal Marketplace:

Certyfikacja wydawcy — 1. kwartał 2019 r.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz blog usługi Azure DevOps

Cenimy sobie opinie użytkowników, które pomagają nam właściwie dobrać priorytety. Jeśli masz nowe pomysły lub uważasz, że dobrze byłoby coś zmienić, podziel się sugestią na forum Developer Community lub zagłosuj na już dodane sugestie.

 

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty