Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Databricks

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Azure Databricks to oparta na platformie Apache Spark platforma o wysokiej wydajności zoptymalizowana pod kątem platformy Azure. Dzięki konfiguracji jednym kliknięciem i interakcyjnemu obszarowi roboczemu, który umożliwia współpracę między analitykami danych, inżynierami danych i analitykami biznesowymi, usługa Azure Databricks przyspiesza innowacje, usprawniając przepływy pracy. Podejmuj najbardziej ambitne wyzwania związane z analizą danych big data dzięki globalnej skali platformy Azure, natywnej i bezproblemowej integracji z różnymi magazynami danych oraz zabezpieczeniom klasy korporacyjnej.

Funkcje platformy Azure Databricks obejmują:

·        Interakcyjny obszar roboczy umożliwiający współpracę między analitykami danych, inżynierami danych i analitykami biznesowymi.

·        Uruchamianie nowego środowiska Spark jednym kliknięciem.

·        Integracja z usługą Azure Active Directory.

·        Natywna integracja z magazynami danych — głęboka integracja z usługami Azure SQL Data Warehouse, CosmosDB, Azure Data Lake Store i Azure Blob Storage.

·        Większa kontrola i nadzór dzięki dostępowi opartemu na rolach.

·        Rozbudowana integracja z usługą PowerBI w celu odnajdywania i udostępniania szczegółowych informacji przy użyciu nowych, zaawansowanych sposobów.

 

Odwiedź stronę Azure Databricks, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych możliwości.

 

 

  • Features