Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja delta usługi Azure Databricks jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 września, 2018

Funkcja delta jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej bez dodatkowych kosztów w jednostce SKU w warstwie Premium usługi Azure Databricks. Dzięki funkcji delta klienci zyskują większą niezawodność danych, lepszą wydajność zadań i zapytań oraz możliwość uproszczenia potoków danych.

Gwałtowny wzrost ilości analizowanych danych, namnażanie się różnych typów danych i zapotrzebowanie na analizę w czasie rzeczywistym sprawiły, że potoki danych stały się niesamowicie złożone. Większość klientów tworzy potoki wieloetapowe, które wymagają odporności na każdym kroku w celu obsługi problemów takich jak nieprawidłowości schematu i konfliktowe operacje zapisu. Ta złożoność rozwiązania prowadzi do problemów z wydajnością na dużą skalę. Za pomocą funkcji delta w usłudze Azure Databricks klienci mogą znacząco uprościć swoje potoki.

Funkcja delta to warstwa magazynu transakcyjnego w usłudze Azure Databricks. Korzysta się z niej, odczytując i zapisując dane w tabeli delta, która jest zoptymalizowaną wersją tabeli platformy Spark. Przechowuje ona dane w formacie Parquet i dodaje metadane, co zapewnia dodatkową funkcjonalność w porównaniu z tabelą platformy Spark. Oferuje ona większą niezawodność i lepszą wydajność zadań i zapytań platformy Spark w usłudze Azure Databricks. Ponadto funkcja delta upraszcza potoki danych, umożliwiając zadaniom wsadowym i zadaniom przesyłania strumieniowego korzystanie z tej samej tabeli i zapewniając jednocześnie spójność danych, dzięki czemu klienci mogą w prostszy sposób tworzyć wysoce wydajne rozwiązania analityczne na dużą skalę.

Zacznij korzystać z zalet funkcji delta w usłudze Azure Databricks, wprowadzając jedynie minimalne zmiany w kodzie. Współpracuje ona ze wszystkimi istniejącymi interfejsami API na platformie Spark, których klienci używają do obsługi tabel platformy Spark.

Aby rozpocząć pracę z funkcją delta w usłudze Azure Databricks, odwiedź notes przewodnika Szybki start funkcji delta usługi Databricks i dowiedz się więcej o funkcji delta usługi Azure Databricks oraz o jej możliwościach z  dokumentacji funkcji delta

  • Azure Databricks
  • Services

Powiązane produkty