Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Database Migration Service — obsługa par źródło-cel

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Zmniejsz złożoność migracji do chmury, korzystając z jednej, kompleksowej usługi zamiast wielu narzędzi. Usługa Azure Database Migration Service dostępna w wersji zapoznawczej została zaprojektowana jako bezproblemowe i kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia lokalnych baz danych SQL Server i Oracle oraz innych relacyjnych baz danych do chmury. Usługa obsługuje operacje migracji homogenicznych/heterogenicznych par źródło-cel, a proces migracji z przewodnikiem jest łatwy do zrozumienia i zaimplementowania. 

Wersja zapoznawcza

Azure Database Migration Service — obsługa migracji z programu SQL Server 2005+ do usługi Azure SQL Database

Wersja zapoznawcza platformy Azure będzie obsługiwała migracje z programu SQL Server 2005 i nowszych wersji do usługi Azure SQL Database.

Dowiedz się więcej na temat tej wersji zapoznawczej.

 

Prywatna wersja zapoznawcza

Wersja zapoznawcza usługi Azure Database Migration Service będzie obsługiwała migracje z programu SQL Server 2005 i późniejszych wersji do usługi Azure SQL Database, ale możesz także utworzyć konto w celu korzystania z prywatnej wersji zapoznawczej funkcji usługi Azure Database Migration Service, która obsługuje migracje z:

  •          programu SQL Server 2005 i nowszych wersji do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database lub do programu SQL Server na maszynach wirtualnych Azure Virtual Machines w modelu IaaS.
  •          Oracle do usługi Azure SQL Database, wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database lub do programu SQL Server na maszynach wirtualnych Azure Virtual Machines w modelu IaaS.
  •         MySQL do usługi Azure SQL Database, wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database lub do programu SQL Server na maszynach wirtualnych Azure Virtual Machines w modelu IaaS.

 

Dowiedz się więcej o prywatnej wersji zapoznawczej usługi Azure Database Migration Service.

 

Przeczytaj więcej na temat usługi Azure Database Migration Service.

 

  • Features