Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Database Migration Service: Migracje programu SQL do zarządzanego wystąpienia usługi Azure SQL DB w trybie online

Data opublikowania: 24 września, 2018

Migruj bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą funkcji w wersji zapoznawczej usługi Azure Database Migration Service. Utwórz w witrynie Azure Portal wystąpienie usługi Azure Database Migration Service. Jest to pierwszy krok w procesie migracji z lokalnego programu SQL Server lub maszyn wirtualnych do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Dowiedz się więcej.

Uzyskiwanie dostępu do witryny Azure Portal w celu utworzenia wystąpienia usługi Azure Database Migration Service.

Dowiedz się więcej na temat usług Azure Database Migration Services

  • Usługa Azure Database Migration Service (klasyczna)
  • Azure SQL Database
  • Services