TERAZ DOSTĘPNE

Azure Database Migration Service: Obsługa migracji programu SQL do usługi Azure SQL Database w trybie offline

Zaktualizowano: 13 listopada, 2019

Usługa Azure Database Migration Service, teraz ogólnie dostępna, zapewnia możliwość oceniania obciążeń programu SQL Server uruchomionych w środowisku lokalnym lub na maszynach wirtualnych, a także wykonywanie migracji w trybie offline do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Odwiedź stronę internetową z samouczkiem, aby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database Migration Service.

  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Azure SQL Database
  • Services