Usługa Azure Database Migration Service: obsługa migracji offline usługi Azure SQL Database

Opublikowano: poniedziałek, 24 września 2018

Usługa Azure Database Migration Service, teraz ogólnie dostępna, umożliwia ocenę obciążeń programu SQL Server działających lokalnie lub na maszynach wirtualnych oraz przeprowadzanie migracji offline do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Odwiedź witrynę internetową samouczka, aby uzyskać więcej informacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database Migration Service.

  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Azure SQL Database
  • Services
  • Microsoft Ignite