Usługa Azure Database Migration Service: aktualizacja z marca

Opublikowano: czwartek, 8 marca 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Azure Database Migration Service w publicznej wersji zapoznawczej obejmuje obsługę migracji lokalnej z programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Azure Database Migration Service to pojedyncza, kompleksowa usługa, która pozwala zmniejszyć złożoność migracji w chmurze. Usługa obsługuje migrację jednorodnych i niejednorodnych par źródło-cel. Proces migracji z przewodnikiem można łatwo zrozumieć i zaimplementować.

Aby uzyskać więcej informacji o tej aktualizacji, zobacz wpis w blogu.

  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Features