Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa programu PostgreSQL 11 w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia teraz wersję zapoznawczą obsługi najnowszej wersji głównej programu PostgreSQL, tj. wersji 11. Główne udoskonalenia w programie PostgreSQL 11 obejmują szereg ulepszeń związanych z partycjonowaniem, równoległością, procedurami składowanymi, obsługą funkcji systemu Windows i indeksami pokrycia, a także kilka innych ulepszeń wydajności.

Zobacz informacje o wersji programu PostgreSQL 11, aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszych funkcjach oraz o różnicach między tą wersją a programem PostgreSQL 10.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features