Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Replika do odczytu w usłudze Azure Database for PostgreSQL jest już ogólnie dostępna

Data opublikowania: 17 kwietnia, 2019

Usługa Azure Database for PostgreSQL obsługuje teraz asynchroniczną replikację danych z jednego serwera Azure Database for PostgreSQL (serwera głównego) na maksymalnie pięć serwerów Azure Database for PostgreSQL (replik) w tym samym regionie. Dzięki temu można skalować w poziomie obciążenia z dużą liczbą odczytów i równoważyć je między serwerami replik zgodnie z preferencjami użytkowników. Serwery replik są tylko do odczytu. Wszelkie zapisy to zapisy replikowane na podstawie zmian danych na serwerze głównym. W przypadku zatrzymania replikacji na serwer repliki staje się on autonomicznym serwerem akceptującym operacji odczytu i zapisu. Replikami można zarządzać za pomocą witryny Azure Portal lub interfejsu wiersza polecenia.

Dowiedz się, jak zarządzać replikami za pomocą interfejsu wiersza polecenia

Dowiedz się, jak zarządzać replikami w witrynie Azure Portal

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features