Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) — Zarządzanie rolami użytkowników jest teraz dostępne

Data opublikowania: 13 listopada, 2019

Zarządzanie rolami użytkowników, obecnie w wersji ogólnodostępnej, umożliwia zarządzanie rolami użytkowników serwera Postgres w węzłach grupy serwerów Hiperskala (Citus), oprócz roli „citus” i innych wbudowanych ról. Teraz masz możliwość tworzenia i usuwania dodatkowych ról użytkowników, a także resetowania haseł dla tych ról w witrynie Azure Portal. Wszystkie zdefiniowane role serwera Postgres są prawidłowe we wszystkich węzłach koordynatorów i pracowników w grupie serwerów Hiperskala (Citus). Uprawnienia ról można modyfikować za pomocą standardowych poleceń i narzędzi Postgres, takich jak PgAdmin czy psql. Uprawnienia systemowe można rozpropagować we wszystkich węzłach przy użyciu funkcji pomocnika run_command_on_workers().

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features