Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) — Opcja obliczeniowa z 64 rdzeniami wirtualnymi jest teraz dostępna

Data opublikowania: 13 listopada, 2019

Oprócz dostępnych wcześniej opcji z 4, 8, 16 i 32 rdzeniami wirtualnymi warstwa Hiperskala (Citus) obsługuje obecnie (w wersji ogólnodostępnej) opcję obliczeniową z 64 rdzeniami wirtualnymi. Opcje obliczeniowe można wybierać oddzielnie dla węzłów koordynatorów i pracowników w obrębie grupy serwerów Hiperskala (Citus). Są one dostępne po utworzeniu lub zmodyfikowaniu klastra w warstwie Hiperskala (Citus) w istniejących klastrach. Dzięki udostępnieniu opcji z 64 rdzeniami wirtualnymi węzły koordynatorów mogą mieć teraz nawet 256 GiB pamięci RAM, a węzły pracowników — nawet 512 GiB pamięci RAM. 

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features