Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Database for MySQL — serwer elastyczny: Ogłoszenie możliwości włączenia wymuszania protokołu SSL i wyboru minimalnej wersji protokołu TLS

Data opublikowania: 12 maja, 2021

Teraz w publicznej wersji zapoznawczej usługa Azure Database for MySQL — serwer elastyczny obsługuje łączenie aplikacji klienckich z serwerem przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL) z szyfrowaniem Transport Layer Security (TLS). TLS to branżowy protokół będący standardem, który zapewnia szyfrowane połączenia sieciowe między serwerem bazy danych i aplikacjami klienckimi, co pozwala na spełnienie wymagań dotyczących zgodności.

Usługa Azure Database for MySQL — serwer elastyczny umożliwia teraz wybór pomiędzy wyłączeniem protokołu SSL lub włączeniem domyślnie protokołu SSL wraz z protokołem TLS 1.2. Jeśli zdecydujesz się włączyć wymuszanie protokołu SSL, możesz teraz również wybrać preferowaną wersję protokołu TLS (1.0, 1.1, 1.2 lub 1.3), ustawiając parametry serwera require_secure_transport i tls_version w usłudze Azure Database for MySQL — serwer elastyczny. 

Dowiedz się więcej.

  • Azure Database for MySQL
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security

Powiązane produkty