Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Replika do odczytu usługi Azure Database for MariaDB jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 12 czerwca, 2019

Usługa Azure Database for MariaDB udostępnia teraz wersję zapoznawczą obsługi asynchronicznej replikacji danych z jednego serwera Azure Database for MariaDB (serwera głównego) do maksymalnie pięciu serwerów Azure Database for MariaDB (replik) w tym samym regionie. Dzięki temu można skalować w poziomie obciążenia z dużą liczbą odczytów i równoważyć je między serwerami replik zgodnie z preferencjami użytkowników. Serwery replik są tylko do odczytu. Wszelkie zapisy to zapisy replikowane na podstawie zmian danych na serwerze głównym. W przypadku zatrzymania replikacji na serwer repliki staje się on autonomicznym serwerem akceptującym operacji odczytu i zapisu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją powiązanej usługi.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for MariaDB
  • Features

Powiązane produkty