W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przepływy uzdatniania danych usługi Azure Data Factory są dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Przepływy uzdatniania umożliwiają inżynierom ds. danych elastyczne przygotowywanie danych w skali chmury bez użycia kodu za pośrednictwem wykonywanych zadań platformy Spark. Są one oparte na wiodącej w branży technologii manipulowania danymi (używanej również w przepływach danych Power Platform), która pozwala bezproblemowo przygotowywać i kształtować dane.

  • Szybko projektuj i twórz przepływy uzdatniania danych (oraz zarządzaj nimi) wykonywane w dużej skali, których wydajność pozwala przygotowywać dane do analiz podrzędnych.
  • Wbudowane funkcje uzdatniania obejmują m.in. zarządzanie kolumnami, filtrowanie wierszy, dodawanie i przekształcanie kolumn, scalanie/łączenie tabel, grupowanie, sortowanie oraz zmniejszanie liczby wierszy.
  • Oparty na przeglądarce projektant siatki, który nie wymaga użycia kodu, zapewnia łatwo dostępne środowisko wizualne, umożliwiające tworzenie złożonych przepływów pracy w zakresie przygotowywania danych.
  • Weryfikuj logikę przygotowywania danych w czasie rzeczywistym podczas projektowania przepływów uzdatniania danych.
  • Kompleksowo operacjonalizuj przepływy uzdatniania danych w procesie ETL przy użyciu wizualnego środowiska, opartego na przeciąganiu i upuszczaniu.

Dołącz do programu

Dowiedz się więcej

  • Data Factory
  • Features

Powiązane produkty