TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Factory rozszerza obsługę ładowania danych do usługi SQL Data Warehouse dla technologii PolyBase

Zaktualizowano: 26 czerwca, 2019

Usługa Azure Data Factory (ADF) bezproblemowo integruje się z technologią PolyBase — najwydajniejszym sposobem ładowania danych do usługi SQL Data Warehouse (DW) — aby umożliwić wydajne pozyskiwanie danych do usługi SQL Data Warehouse z ponad 80 magazynów danych. Jeśli źródło danych jest zgodne z technologią PolyBase, działanie kopiowania może bezpośrednio wywoływać tę technologię w imieniu użytkownika, dzięki czemu nie musi on pisać złożonego kodu T-SQL. Jeśli źródło danych nie jest oryginalnie obsługiwane przez technologię PolyBase, działanie kopiowania dodatkowo zapewnia wbudowane kopiowanie etapowe w celu automatycznego przekonwertowania danych na zgodny format przed użyciem technologii PolyBase do skopiowania danych.

Integracja usługi ADF z technologią PolyBase została rozszerzona w celu obsługiwania następujących scenariuszy:

  • Ładowanie danych z usługi Azure Data Lake Storage Gen2 za pomocą klucza konta lub uwierzytelniania tożsamości zarządzanej.
  • Ładowanie danych z obiektu blob platformy Azure skonfigurowanego za pomocą punktu końcowego usługi sieci wirtualnej, będącego oryginalnym źródłem lub magazynem przejściowym, w którym to przypadku usługa ADF automatycznie przełącza się na schemat abfss://, aby utworzyć zewnętrzne źródło danych wymagane przez technologię PolyBase.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie danych do usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu technologii PolyBase.

  • Data Factory
  • Azure Synapse Analytics
  • Features