Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Interfejs API tabeli w usłudze Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 17 listopada, 2017

Interfejs API tabeli usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny we wszystkich regionach platformy Azure. Dzięki obsłudze interfejsu API tabeli w usłudze Azure Cosmos DB aplikacje napisane z myślą o magazynie Azure Table Storage mogą teraz korzystać z możliwości warstwy Premium usługi Azure Cosmos DB, w tym gotowej do użycia dystrybucji globalnej, operacji odczytu/zapisu o małych opóźnieniach, automatycznego indeksowania pomocniczego, dedykowanej przepływności i wielu innych. Obsługa interfejsu API tabeli usługi Azure Cosmos DB jest dostępna za pośrednictwem witryny Azure Portal.

Dowiedz się więcej o magazynie tabel w warstwie Premium.

  • Features