Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Cosmos DB — inspekcja kont baz danych

Data opublikowania: 25 września, 2017

Teraz ogólnie dostępne dzienniki diagnostyczne platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB pozwalają użytkownikom na przeglądanie dzienników dla wszystkich żądań wykonanych w odniesieniu do odpowiednich kont bazy danych na poziomie pojedynczego żądania. Dzienniki diagnostyczne ułatwiają śledzenie sposobu i czasu uzyskiwania dostępu do baz danych. Ta funkcja udostępni również wygodną metodę konfigurowania miejsca docelowego dzienników dla klienta. Użytkownicy będą mogli wybrać jako miejsce docelowe konto magazynu, centrum zdarzeń lub usługę Log Analytics pakietu Operations Management Suite.

Dowiedz się więcej o pakiecie Operations Management Suite. 

Dowiedz się więcej o dziennikach diagnostycznych platformy Azure dla usługi Azure Cosmos DB. 

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty