Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aparat reguł w usłudze Azure Content Delivery Network obsługiwanej przez firmę Verizon zostanie uaktualniony do wersji 4

Data opublikowania: 27 maja, 2020

W ramach usługi Azure Content Delivery Network obsługiwanej przez firmę Verizon zaplanowano migrację z aparatu reguł Premium firmy Verizon w wersji 3 do aparatu reguł firmy Verizon w wersji 4, która ma rozpocząć się 27 maja 2020 r. i zakończyć się 10 czerwca 2020 r. Podczas tej migracji nie przewidujemy przestojów. Po zakończeniu migracji na kontach Premium obsługiwanych przez firmę Verizon pojawią się aktualizacje interfejsu użytkownika i pewne nowe funkcje. Zobacz pełną listę zmian i uaktualnień. Nie będzie to miało wpływu na bieżące obciążenia.

Poniżej przedstawiono niektóre z dodatkowych funkcji, które zostaną wprowadzone w wersji 4:

  • Środowisko przejściowe — zapewnia bezpieczny obszar roboczy do testowania zgodności nowej konfiguracji aparatu reguł przy użyciu testowego ruchu w witrynie.
  • Wersje robocze — obejmują reguły określające żądania i zestawy akcji, które zostaną do nich zastosowane. Wersja robocza to rozwiązanie do ciągłej pracy, umożliwiające częste aktualizowanie konfiguracji bez wpływu na ruch w witrynie.
  • Zasady — tworzenie i przechowywanie wielu wariantów reguł oraz zarządzanie nimi. Wracanie do wcześniej wdrożonej wersji. Przygotowywanie reguł specyficznych dla zdarzeń z wyprzedzeniem (na przykład reguły przekierowującej ruch w wyniku konserwacji źródła klienta).
  • Żądania wdrożenia — zapewniają prostą i zoptymalizowaną procedurę szybkiego stosowania zasad w środowisku przejściowym lub produkcyjnym. Historia żądań wdrożenia ułatwia śledzenie zmian stosowanych w tych środowiskach.
  • Niezależne wyrażenia warunkowe — można teraz konfigurować warunki dopasowywania reguły, aby wzajemnie się wykluczały (wybieranie pierwszego dopasowania) lub były niezależne (dopasowanie).
  • Dodatkowa aktualizacja portalu — nowy interfejs użytkownika ułatwia konfigurowanie reguł. Brak limitu łącznej liczby dozwolonych reguł. Brak limitu łącznej liczby dopasowań i funkcji w ramach reguły.

Dowiedz się więcej

  • Content Delivery Network
  • Services

Powiązane produkty