Przejdź do głównej zawartości

Usługa Azure Container Service zostanie wycofana 31 stycznia 2020 r.

Data opublikowania: 05 grudnia, 2018

W 2017 r. wprowadziliśmy usługę Azure Kubernetes Service (AKS), aby uprościć wdrażanie i operacje platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią. Zastępuje ona w pełni funkcje usługi Azure Container Service (ACS) dotyczące platformy Kubernetes, dlatego usługa ACS zostanie wycofana jako usługa autonomiczna 31 stycznia 2020 r.

Jeśli używasz orkiestratora platformy Kubernetes, przeprowadź migrację do usługi AKS do 31 stycznia 2020 r. Zachęcamy do wcześniejszego przejścia, aby można było korzystać z tych ulepszeń funkcji:

·     Uproszczone wdrażanie klastrów zarządzanego środowiska Kubernetes na platformie Azure.

·     Mniejsze nakłady operacyjne i złożoność związane z zarządzaniem platformą Kubernetes.

·     Zadania krytyczne, takie jak monitorowanie kondycji i konserwacja, obsługiwane przez usługę AKS.

Jeśli używasz usługi ACS z platformą Docker lub DC/OS, przeprowadź migrację do szablonu rozwiązania zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Jak to wpłynie na Ciebie

Od 31 stycznia 2020 r. wszystkie interfejsy API usługi ACS będą zablokowane. Ponadto nie będzie już można tworzyć nowych klastrów ani aktualizować lub skalować istniejących klastrów przy użyciu portalu, interfejsu wiersza polecenia lub szablonów usługi Resource Manager. Jednak nadal będzie można generować listy istniejących klastrów i usuwać te klastry za pomocą tych narzędzi klienckich. Wprawdzie istniejące klastry i działające w nich aplikacje powinny nadal działać po 31 stycznia 2020 r., jednak nie będzie dostępna pomoc techniczna ani ulepszenia funkcji.

Projekt acs-engine używany do tworzenia niezarządzanych klastrów orkiestratora kontenerów jest przestarzały i nie będzie aktywnie rozwijany. Zamiast tego zmigrowaliśmy część projektu dotyczącą platformy Kubernetes do nowego repozytorium (aks-engine), w którym będziemy kontynuować pracę nad rozwiązaniem typu open source obsługującym platformę Kubernetes na platformie Azure. Tak jak w przypadku usługi ACS, istniejące klastry wdrożone za pomocą projektu acs-engine powinny nadal działać, a projekt aks-engine będzie zapewniać zgodność z poprzednimi wersjami na potrzeby operacji skalowania i uaktualniania. W przypadku nowych klastrów zachęcamy do przejścia na repozytorium aks-engine.

Zalecana akcja

Przeprowadź migrację z usługi ACS do jednego z następujących produktów do 31 stycznia 2020 r.:

Jeśli używasz usługi ACS z platformą Kubernetes, przeprowadź migrację do usługi Azure Kubernetes Service lub do projektu open source aks-engine.

Jeśli używasz usługi ACS z platformą Docker, przejdź na platformę Docker Enterprise Edition w wersji Basic lub Standard/Advanced w przypadku szablonu rozwiązania platformy Azure.

Jeśli używasz usługi ACS z systemem DC/OS, przejdź na szablon rozwiązania systemu Mesosphere DC/OS Enterprise lub Mesosphere DC/OS Open Source.

Nadal masz pytania? Skontaktuj się z nami.

  • Azure Container Service
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Retirements