Obsługa sieci wirtualnej i reguł zapory w usłudze Azure Container Registry jest dostępna w wersji zapoznawczej

Opublikowano: poniedziałek, 6 maja 2019

Obsługa sieci wirtualnej i reguł zapory w usłudze Azure Container Registry jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Pozwala to ograniczyć dostęp do rejestru w usłudze Azure Virtual Network. Ponadto można utworzyć listę dozwolonych adresów IP i zakresów adresów dla usług lokalnych, np. dla urządzeń połączonych z usługą Express Route.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej