Migracja identyfikatorów GUID czasu korzystania z pamięci i procesora wirtualnego w usłudze Azure Container Instances

Zaktualizowano: 18 stycznia, 2019

1 marca 2019 r. ulegną zmianie identyfikatory GUID czasu korzystania z pamięci i procesora wirtualnego w usłudze Azure Container Instances. Będzie to też mieć wpływ na nazwy.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

Istniejący identyfikator GUID

Nowy identyfikator GUID

Nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Region

Stara bezpośrednia jednostka miary

Nowa bezpośrednia jednostka miary

Stara jednostka miary EA

Nowa jednostka miary EA

Przyjazna nazwa w witrynie EA Portal

Stary opis numeru części firmy Microsoft

Nowy opis numeru części firmy Microsoft

54dbbd68-7337-4d38-96eb-99620d6e4ef0

09a52f9a-1e64-435b-abb9-8184f0afe5b6

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Wschodni region Azji i Pacyfiku

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Wschodni region Azji i Pacyfiku

c22d3f67-4fa0-4c80-bca5-b7bb22c49d25

d0c3653a-2f9a-410a-811e-d4f0bbc332c7

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Wschodni region Azji i Pacyfiku

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Wschodni region Azji i Pacyfiku

00f00064-c413-45ed-b079-5e4bcb7dc6f7

65ee82dc-4e55-436a-a1a4-9ee0082d904b

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

6258e247-b272-42c2-92e2-357cc739a5e8

e6fb80ec-2cbc-4065-bf2c-4724c794f2e4

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

3b93533b-4db2-49d9-8d5c-f84fc31c8270

6685c436-25b1-475f-934c-c590ef7bb2b0

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Australia Wschodnia

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Australia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Australia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Australia Wschodnia

cd917456-5d33-4910-9f04-42d8dfcbb703

f8d01399-34cf-4e16-a835-b09f9f366891

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Australia Wschodnia

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Australia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Australia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Australia Wschodnia

8f0f9a5c-6197-4ee5-8607-64a9cc046708

f9215d4f-1997-451d-9bef-c6845fb5683a

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Kanada Środkowa

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Kanada Środkowa

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Kanada Środkowa

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Kanada Środkowa

b7965a38-971e-4e1b-b99c-f8c9b9af1db7

4262424a-9c8a-4231-bc62-0886d7bfe575

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Kanada Środkowa

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Kanada Środkowa

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Kanada Środkowa

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Kanada Środkowa

415d1d3a-1fbd-4ef0-b62d-532aee7e83f8

fabb4f1d-52b7-488f-8bbd-039750dfc625

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Europa Północna

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Europa Północna

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Europa Północna

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Europa Północna

dd82d195-29f9-4d75-a45a-1594c3b566a4

e79fc446-5b54-4a04-8e24-1e6c2e466801

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Europa Północna

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Europa Północna

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Europa Północna

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Europa Północna

2099298f-836b-4402-85e1-98cd5ce3c9e3

455a4865-255c-4eb4-857c-ed04b0b47ab1

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Europa Zachodnia

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Europa Zachodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Europa Zachodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Europa Zachodnia

48b405fe-434d-48ca-9bbc-ea6ee3615384

f9ecdd26-ac1b-43ea-b457-d7f10d84657a

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Europa Zachodnia

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Europa Zachodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Europa Zachodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Europa Zachodnia

0869624a-2f98-4ec1-8792-9d9a0e7c8e90

45112a01-659a-4580-aed3-0d3d3d713913

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Indie Środkowe

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Indie Środkowe

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Indie Środkowe

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Indie Środkowe

c6f89a42-50a0-42cd-be5f-2f74aca16f1b

20eb57ef-bcd6-4a4d-8812-14825005e1a9

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Indie Środkowe

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Indie Środkowe

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Indie Środkowe

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Indie Środkowe

230be644-d5bb-4eca-b705-37cb6e1c4c6e

7efdaa96-9e62-4a84-9b58-5f14605a1a67

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Indie Południowe

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Indie Południowe

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Indie Południowe

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Indie Południowe

8983d293-0133-46c3-b9e3-c2562668c314

3b5ccf0d-f112-4229-ab5f-d47786bd13fb

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Indie Południowe

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Indie Południowe

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Indie Południowe

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Indie Południowe

12489b8f-4460-4576-9fc6-1c2f31dac999

621b9d99-c5d2-43b6-9800-0d0bd18ed692

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Japonia Wschodnia

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Japonia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Japonia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Japonia Wschodnia

84543c69-6186-470f-a650-c10396e60e25

8d2339d1-b968-4120-85a8-e28d17e62d76

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Japonia Wschodnia

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Japonia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Japonia Wschodnia

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Japonia Wschodnia

aac83ad6-4d80-4556-9b22-b80854560fd7

920dad3e-102e-4077-bf6c-b0284768c1cd

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Południowe Zjednoczone Królestwo

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Południowe Zjednoczone Królestwo

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Południowe Zjednoczone Królestwo

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Południowe Zjednoczone Królestwo

b7278a17-4439-40a2-95ab-5dbdfbe2e5fa

c1cbfd39-ee50-4820-877b-6b6da8a0de3a

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Południowe Zjednoczone Królestwo

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Południowe Zjednoczone Królestwo

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Południowe Zjednoczone Królestwo

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Południowe Zjednoczone Królestwo

560ace1b-a923-4bf7-b78c-8d31f90bec2c

53f9171a-c2f1-4aa0-9650-e5ed221c9e85

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Środkowe stany USA

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Środkowe stany USA

bbd9fb96-cc0e-49e2-8c57-a6c96da36f51

a334715e-c0df-41a2-8017-da1b35979d1c

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Środkowe stany USA

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Środkowe stany USA

1977a09c-cd62-4333-a17b-7fb06196ef95

db5587e2-8e05-44e6-9a36-717135049487

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Wschodnie stany USA

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Wschodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Wschodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Wschodnie stany USA

8b073968-0120-41af-bf64-76311a4daf60

3842ef03-27b8-401d-a6c9-798c98f7e44b

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Wschodnie stany USA

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Wschodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Wschodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Wschodnie stany USA

53203766-ad40-4660-8353-0ac021cb8727

7bf8201a-cd65-4956-b8f3-768aef9d988b

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Wschodnie stany USA 2

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Wschodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Wschodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Wschodnie stany USA 2

7f9f8cd1-7c3b-4205-ab56-89e2a0b29448

84276d57-640d-4904-a941-5d9b7e529dd8

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Wschodnie stany USA 2

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Wschodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Wschodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Wschodnie stany USA 2

2f1d9dae-946b-4929-9388-214b19472ac9

25737c61-d50c-4559-890c-2abd2dce05c6

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Północno-środkowe stany USA

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Północno-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Północno-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Północno-środkowe stany USA

4d48613b-9bdd-4a66-b0e9-062d17f3d633

66bbf728-9b45-4ec1-9fb1-22742aacc8d9

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Północno-środkowe stany USA

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Północno-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Północno-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Północno-środkowe stany USA

3246b9a3-4052-4ad6-ab79-baa4c60bcd7d

49168376-6f4d-4eda-8ec2-c7fedcbc8ff1

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Południowo-środkowe stany USA

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Południowo-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Południowo-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Południowo-środkowe stany USA

ed1f2f5d-33c6-422d-aceb-b3edcc7d5144

d372434c-40d9-406e-bf1e-62e30b301d35

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Południowo-środkowe stany USA

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Południowo-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Południowo-środkowe stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Południowo-środkowe stany USA

250f292e-00f5-4a44-b28a-4263f397ad6d

5a17ace2-da5d-4ba0-9fdf-fe33c59354ed

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Zachodnie stany USA

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Zachodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Zachodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Zachodnie stany USA

dbce6eae-0d8d-4b52-8da5-2bed5b38af78

c4bc03ba-fa74-4742-827c-1e015f65027c

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Zachodnie stany USA

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Zachodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Zachodnie stany USA

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Zachodnie stany USA

10015656-44eb-4cef-bae9-ab9241b32d86

cef08049-994e-4706-92e6-34ae21a4debb

Container Instances

 

Czas korzystania z pamięci

Zachodnie stany USA 2

1 gigabajtosekunda

1 gigabajtogodzina

1 mln gigabajtosekund

1 tys. gigabajtogodzin

Container Instances — czas korzystania z pamięci — Zachodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 mln gigabajtosekund-Zachodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z pamięci-1 tys. gigabajtogodzin-Zachodnie stany USA 2

d4af4b94-9231-4e64-8d90-77dab0ec5a67

5ac17b8c-6ac2-432a-b1a9-baa1774c70c5

Container Instances

 

Czas korzystania z procesora wirtualnego

Zachodnie stany USA 2

1 sekunda

1 godzina

1 mln sekund

1 tys. godzin

Container Instances — czas korzystania z procesora wirtualnego — Zachodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 mln sekund-Zachodnie stany USA 2

Az Container Instances-czas korzystania z procesora wirtualnego-1 tys. godzin-Zachodnie stany USA 2

  • Container Instances
  • Services

Related Products