Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcje wiadomości SMS i telefonii w usługach Azure Communication Services są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 07 października, 2020

Usługi Azure Communication Services to w pełni zarządzana platforma komunikacji, która ułatwia firmom i deweloperom dodawanie funkcji połączeń głosowych, wideo, czatu i wiadomości SMS do aplikacji mobilnych, aplikacji klasycznych i witryn internetowych za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu.

Dzisiaj ogłaszamy udostępnienie możliwości obsługi wiadomości SMS i telefonii w publicznej wersji zapoznawczej.

Wysyłanie wiadomości SMS z aplikacji — usługi Azure Communication Services umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przy użyciu bibliotek klienckich SMS usług Communication Services. Za pomocą tych bibliotek klienckich można obsługiwać scenariusze obsługi klienta, przypomnienia o terminach i uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz spełniać inne potrzeby związane z komunikacją w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji wiadomości SMS w usługach Communication Services możesz niezawodnie wysyłać wiadomości, a jednocześnie uzyskiwać analizy dotyczące dostarczania i częstości odpowiedzi w ramach kampanii.

Uzyskiwanie numerów telefonów — korzystając z usług Azure Communication Services możesz aprowidować i zwalniać numery telefonów. Te numery telefonów mogą służyć do inicjowania połączeń wychodzących i tworzenia rozwiązań do komunikacji za pomocą wiadomości SMS.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń PSTN — publiczne komutowane sieci telefoniczne (PSTN, public switched telephony network) zmieniły się z prostych sieci kablowych w powszechne sieci 5G na całym świecie. Dzięki usługom Azure Communications Services możesz teraz dzierżawić numery telefonów, w wersji zapoznawczej rozpoczynając od numerów w Stanach Zjednoczonych, oraz bezproblemowo integrować te przepływy pracy połączeń z dowolnymi aplikacjami dla przedsiębiorstw. 

Blog platformy Azure

Dokumentacja

Dowiedz się więcej

  • App Service
  • Event Grid
  • Logic Apps
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services