Nowe udoskonalenia usług Azure Cognitive Services

Opublikowano: środa, 14 listopada 2018

Wykrywanie logo w narzędziu Custom Vision Service

Do narzędzia Custom Vision Service dodano obsługę wykrywania logo. Dzięki tej nowej możliwości firmy mogą szybko i łatwo utworzyć własny moduł wykrywania logo. Wykrywanie logo umożliwia klientom lepsze wyszukiwanie i automatyzowanie na potrzeby swojej marki. Klienci tworzą własne moduły wykrywania logo, aby łatwiej znajdować swoje logo w bibliotekach multimediów lub generować dane analityczne na podstawie kanałów informacyjnych mediów społecznościowych. Wykrywanie logo to wyspecjalizowany typ wykrywania obiektów dostosowany pod kątem logo, które na większym zdjęciu mogą być niewielkie, skrzywione lub zasłonięte (np. mogą znajdować się przy linii bocznej podczas meczu piłkarskiego, na budynku stanowiącym część panoramy miasta lub na zeskanowanym formularzu). Moduł wykrywania logo możesz utworzyć przy użyciu kilku przykładowych obrazów za pośrednictwem funkcji wykrywania logo w narzędziu Custom Vision usług Azure Cognitive Services.

Ulepszenia tłumaczeń

Interfejs API usługi Microsoft Translator został zaktualizowany przy użyciu nowych systemów tłumaczeń z języków chińskiego oraz niemieckiego na angielski i odwrotnie, co znacznie poprawiło jakość tłumaczeń, a także poszerzyło zakres scenariuszy, w których można je stosować. Jakość tłumaczeń dla tych języków zwiększyła się dzięki osiągnięciu przez usługi firmy Microsoft poziomu równego człowiekowi w przypadku tłumaczeń z języka chińskiego na angielski.

 

 

  • Cognitive Services
  • Services