Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontenery usług Azure Cognitive Services są teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Obsługa kontenerów jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w niektórych usługach Azure Cognitive Services, w tym przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie twarzy i analiza tekstu. Wdrażaj usługi Azure Cognitive Services w środowisku lokalnym i na brzegu sieci z obsługą kontenerów. Kontenery usługi Cognitive Services pozwalają deweloperom na korzystanie z tych samych inteligentnych interfejsów API, które są dostępne na platformie Azure, z większą elastycznością zapewnianą przez kontenery platformy Docker. Korzystaj z usług Cognitive Services, zachowując pełną kontrolę nad danymi. Jest to niezbędne w przypadku, gdy nie możesz wysłać danych do chmury, ale potrzebujesz dostępu do technologii Cognitive Services. Kontenery usług Cognitive Services zapewniają elastyczność w zakresie obsługi wersji i aktualizowania modeli wdrożonych w Twoich rozwiązaniach, a także umożliwiają tworzenie przenośnej architektury aplikacji, którą można wdrażać w chmurze, w środowisku lokalnym i na brzegu sieci.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z naszej dokumentacji.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Services

Powiązane produkty