Usługi Azure Cognitive Services są dostępne w nowych regionach

Opublikowano: środa, 17 października 2018

Udostępniono nowe regiony dla usług Azure Cognitive Services. Usługi Content Moderator, przetwarzania obrazów, rozpoznawania twarzy, tłumaczenia tekstu w usłudze Translator i Language Understanding (LUIS) są teraz ogólnie dostępne w regionach dla instytucji rządowych USA. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie cennika  

Dowiedz się więcej

  • Cognitive Services
  • Services