TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Cloud i rozliczenia bezpośrednie są teraz ogólnie dostępne na platformie łańcucha bloków firmy Kaleido

Data opublikowania: 03 lutego, 2020

Użytkownicy rozwiązań Kaleido, którzy chcą korzystać z platformy Azure, mogą teraz wybrać ją jako dostawcę chmury dla swojego łańcucha bloków. Ponadto, istniejące konsorcja, które chcą rozwijać i skalować swoje sieci, mogą teraz rozbudowywać swoje sieci łańcucha bloków na platformie Azure. 

Dodanie nowej opcji rozliczania dla platformy Azure sprawia, że klienci wdrażający rozwiązania na platformie Microsoft Azure mogą teraz konfigurować płatności bezpośrednio przy użyciu platformy Microsoft Azure w dowolnym z planów płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem lub planów rocznych firmy Kaleido.

Dowiedz się więcej

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Services