Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Content Delivery Network — zoptymalizowane dostarczanie multimediów i pobieranej zawartości

Data opublikowania: 31 maja, 2017

Podczas dostarczania zawartości do wielu odbiorców globalnych krytyczne jest zapewnienie zoptymalizowanego dostarczania filmów lub treści internetowych. Strumieniowe przesyłanie multimediów jest wrażliwe na czas w tym sensie, że późno docierające do klienta pakiety powodują pogorszenie środowiska oglądania — na przykład częste buforowanie zawartości filmu wideo.

Nowe rozszerzenia skrócą teraz opóźnienie w dostarczaniu zawartości multimedialnej i zoptymalizują dostarczanie dużych plików, takich jak oprogramowanie i oprogramowanie układowe. Te nowe możliwości mają na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie wydajności w oparciu o scenariusze, w których do dostarczania możesz użyć usługi Content Delivery Network, a w tym dostarczania ogólnych witryn internetowych lub aplikacji internetowych, strumieniowego przesyłania multimediów, pobierania pliku itd. Optymalizacja będzie domyślnie stosowana do scenariusza określonego w opcji „zoptymalizowane dla” podczas tworzenia punktu końcowego.

Przeczytaj więcej o optymalizacji dostarczania zawartości dla swojego scenariusza.

  • Features