Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzenie programu Visual Studio Code dla usługi Azure Cache for Redis jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 02 września, 2020

Rozszerzenie programu Visual Studio Code dla usługi Azure Cache for Redis umożliwia dostęp do wszystkich pamięci podręcznych w subskrypcji platformy Azure oraz wyświetlanie ich danych.

Dzięki tej nowej integracji w programie Visual Studio Code będzie można wyświetlać, testować i debugować pamięci podręczne w jednym usprawnionym środowisku. To rozszerzenie ułatwia programowanie, eliminując konieczność ręcznego śledzenia połączeń i kluczy dostępu służących do łączenia się z pamięciami podręcznymi. Wystarczy uwierzytelnić się przy użyciu konta platformy Azure, aby natychmiast uzyskać dostęp do wystąpień usługi Azure Cache for Redis. W rezultacie rozszerzenie to pozwala poświęcić więcej czasu na tworzenie, debugowanie i testowanie aplikacji.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Cache for Redis.

  • Features