Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Bot Service wymusza protokół Transport Layer Security (TLS) 1.2

Data opublikowania: 14 listopada, 2018

Począwszy od 4 grudnia 2018 r., usługa Azure Bot Service będzie wymagać, aby wszystkie połączenia były zabezpieczane przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2.

To wymuszenie jest niezbędne w celu zapewnienia najlepszego możliwego bezpieczeństwa danych. Firma Microsoft, organizacja Payment Card Industry (PCI) oraz cała społeczność Internetu odchodzi od stosowania protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1, ponieważ udowodniono, że nie stanowią one dobrego zabezpieczenia przed zdeterminowanymi atakującymi.

Ta zmiana będzie wymuszana w przypadku wszystkich połączeń z serwerami usługi Azure Bot Service, nawiązywanych zarówno przez klienta czatu, jak i bota. Obecnie nie będzie ona wymuszana w przypadku połączeń nawiązywanych z botami przez usługę Azure Bot Service.

 

Więcej informacji

Znaczna większość połączeń z usługą Azure Bot Service już korzysta z protokołu TLS 1.2. Pozostałe połączenia pochodzą ze starych klientów lub systemów operacyjnych. W większości przypadków w celu włączenia protokołu TLS 1.2 wystarczy przeprowadzić uaktualnienie do nowszej przeglądarki lub zastosować poprawkę systemu operacyjnego.

Boty nadal będą mogły akceptować starsze protokoły, ale ta możliwość zostanie wycofana w przyszłości. Deweloperom botów zaleca się skonfigurowanie swoich serwerów na potrzeby akceptowania protokołu TLS 1.2 lub nowszego. Jeśli Twój bot jest hostowany w usłudze Azure Web Apps lub Functions, wprowadzenie zmiany jest łatwe. Jeśli Twój bot jest hostowany w starszej wersji systemu Windows, np. Windows Server 2008 lub Windows 7 (Windows Server 2008 R2), konieczne będzie zainstalowanie poprawki i włączenie zaktualizowanych protokołów. Protokół TLS 1.2 nie jest obsługiwany w systemie Windows Vista i wcześniejszych.

Poniżej podano znanych klientów, którzy nie mogą korzystać z protokołu TLS 1.2. Zaktualizuj swoich klientów i zachęć do tego swoich użytkowników, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do usługi.

  • System Android 4.3 i wcześniejsze wersje
  • Przeglądarka Firefox 5.0 i wcześniejsze wersje
  • Przeglądarka Internet Explorer w wersji od 8 do 10 w systemie Windows 7 oraz wcześniejsze wersje
  • Przeglądarka Internet Explorer 10 w systemie Windows Phone 8.0
  • Przeglądarka Safari 6.0.4 w systemie OS X 10.8.4 oraz wcześniejsze wersje

Dowiedz się więcej

  • Compliance
  • Services