W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integracja usługi Azure Blockchain Workbench 1.7 z usługą Azure Blockchain Service

Published date: 26 czerwca, 2019

Usługa Azure Blockchain Workbench 1.7 jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. To wydanie, w połączeniu z naszą nową usługą Blockchain Service, jeszcze bardziej usprawni Twoje projekty i sposób opracowywania łańcucha bloków. Wdróż nowe wystąpienie usługi Blockchain Workbench za pośrednictwem witryny Azure Portal lub uaktualnij swoje istniejące wdrożenia do wersji 1.7 przy użyciu naszego skryptu uaktualnienia. Ta aktualizacja obejmuje ulepszenia integracji z usługą Blockchain Service i zwiększoną zgodność z rozwiązaniem Quorum.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Blockchain

Uaktualnij swoje istniejące wdrożenia do wersji 1.7 przy użyciu skryptu uaktualnienia

Odwiedź witrynę GitHub, aby zapoznać się z informacjami o wersji usługi Blockchain Workbench 1.7

  • Azure Blockchain Service
  • Features