Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzenia usługi Azure Blockchain Service są już dostępne w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa Azure Blockchain Service została udoskonalona — dodano nowy menedżer danych łańcucha bloków i wprowadzono obsługę dodatkowych rejestrów. Rozwiązanie menedżera danych łańcucha bloków w usłudze Azure Blockchain Service umożliwia przechwytywanie i przekształcanie (np. filtrowanie, dekodowanie) danych rejestru łańcucha bloków, a następnie dostarczanie ich do różnych źródeł, takich jak bazy danych znajdujące się poza łańcuchem lub usługi przesyłania strumieniowego, np. Event Grid i Service Bus, które pozwalają jeszcze bardziej zintegrować aplikację ze wszystkimi produktami w chmurze. Menedżer danych łańcucha bloków umożliwia także przeprowadzanie inspekcji oraz zapewnia integrację i współdziałanie rejestrów z systemami znajdującymi się poza łańcuchem, co pozwala użytkownikom tworzyć rozwiązania E2E i zarządzać nimi.

Obsługa dodatkowych rejestrów, w tym Enterprise Corda firmy R3 i Hyperledger Fabric (w wersji 1.4.1), w usłudze Azure Container Service jest również dostępna. Rejestr Corda Enterprise będzie obsługiwany w ramach usługi Azure Blockchain Service. Platforma Hyperledger będzie dostępna za pośrednictwem szablonu w witrynie Azure Marketplace.  Produkty R3 będą obsługiwane w ramach Azure Blockchain Service.

Dowiedz się więcej o menedżerze danych łańcucha bloków

  • Usługa Azure Blockchain
  • Features

Powiązane produkty