Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obiekt blob platformy Azure — zwiększenie liczby regionów, w których jest dostępna wersja zapoznawcza funkcji usuwania nietrwałego dla kontenerów

Data opublikowania: 08 października, 2020

Usługa Azure Blob Storage udostępnia najlepsze w swojej klasie funkcje ochrony i odzyskiwania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Usuwanie nietrwałe dla kontenerów wzbogaca istniejące funkcje usługi Azure Blob Storage, takie jak przechowywanie wersji obiektów blobusuwanie nietrwałe dla obiektów blobblokowanie usuwania kontniezmienne obiekty blob, dzięki czemu funkcje ochrony danych i przywracania są jeszcze lepsze.

Po włączeniu usuwania nietrwałego kontenerów dla konta magazynu wszystkie usunięte kontenery i ich zawartość są przechowywane w usłudze Azure Storage przez określony przez Ciebie okres. W okresie przechowywania można przywrócić wcześniej usunięte kontenery i dowolne obiekty blob w nich zawarte.

W dniu dzisiejszym rozszerzamy publiczną wersję zapoznawczą na wszystkie publiczne regiony świadczenia usługi Azure. Za włączenie usuwania nietrwałego kontenera nie są naliczane dodatkowe opłaty. Opłaty za dane w nietrwale usuniętych kontenerach są naliczane według stawki za dane aktywne.

Dowiedz się więcej o nietrwałym usuwaniu dla kontenerów (wersja zapoznawcza).

  • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
  • Warstwy magazynu typu Gorąca/Chłodna/Zimna
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Blob Storage
  • Magazyn archiwum
  • Features

Powiązane aktualizacje