TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje usługi Azure Batch — grudzień 2019

Data opublikowania: 14 stycznia, 2020

Azure Batch to usługa w chmurze firmy Microsoft, która umożliwia równoległe i wsadowe uruchamianie zadań przetwarzania na dużą skalę. Poniżej znajduje się podsumowanie wszystkich nowych i ulepszonych funkcji usługi Batch, które zostały zaktualizowane w drugiej połowie 2019 r.:

  • Możliwość określania adresów IP puli

Domyślnie usługa Batch tworzy publiczne adresy IP dla każdej puli, aby umożliwić usłudze Batch komunikację z maszynami wirtualnymi puli. Istnieją przypadki, w których adresy IP muszą być statyczne lub w sposób określony zablokowane. Ta nowa funkcja umożliwia osobne tworzenie publicznych adresów IP i określanie, że mają być używane przez pulę.

  • Usługa Shared Image Gallery dla pul obrazów niestandardowych

Shared Image Gallery to usługa platformy Azure, która umożliwia przechowywanie obrazów maszyn wirtualnych używanych do tworzenia pul na podstawie obrazów niestandardowych i zarządzanie nimi. Usługa Shared Image Gallery umożliwia bardziej niezawodne i szybsze tworzenie pul obrazów niestandardowych na dużą skalę (tysiące maszyn wirtualnych), niż w przypadku obsługiwanych wcześniej mechanizmów dla zasobów obrazów. 

  • Obsługa interfejsu API na potrzeby instalowania zdalnych systemów plików

Interfejs API puli został zaktualizowany tak, aby można było określić konfigurację zdalnego systemu plików, co ułatwia instalowanie zdalnych systemów plików, takich jak udział usługi Azure Files i system plików NFS, na maszynach wirtualnych puli.

  • Aktualizacje wartości domyślnych dotyczące użyteczności

Wartości domyślne dla dwóch właściwości puli zostały zmienione w celu lepszego dopasowania do typowych przypadków użycia. Wartość domyślna właściwości waitForSuccess funkcji StartTask wynosi teraz true. Wartość domyślna zakresu dla zadania AutoUserSpecification wynosi teraz „pool” (wcześniej wynosiła „task” na węzłach systemu Windows i „pool” na węzłach systemu Linux).

 

  • Batch
  • Features

Powiązane produkty