TERAZ DOSTĘPNE

Azure Backup — zwiększone zabezpieczenia

Data opublikowania: 14 czerwca, 2017

Usługa Azure Backup ma wbudowane zabezpieczenie przed oprogramowaniem wymuszającym okup. Dzięki zwiększonym zabezpieczeniom, powiadomieniom i możliwości odzyskiwania usługa Backup zapewni zaawansowany mechanizm chroniący przed dowolnym atakiem lokalnie lub na platformie Azure.

Usługa Backup będzie teraz również chronić maszyny wirtualne programu VMware. Przed tym wydaniem usługa Backup chroniła obciążenia biznesowe w programach SQL, Exchange, SharePoint i na serwerze plików w systemie Windows działających na serwerze fizycznym, w funkcji Hyper-V albo w programie VMware. Teraz, dzięki kopii zapasowej maszyny wirtualnej programu VMware na platformie Azure, usługa Backup chroni również maszyny wirtualne działające w programie VMware.

 

Usługa Backup będzie również chroniła system Windows Server 2016. Będzie można chronić takie aplikacje, jak SQL 2016, SharePoint 2016, Exchange 2016 i Windows Server 2016 lokalnie na dysku w celu krótkoterminowego przechowywania oraz w chmurze w celu długoterminowego przechowywania.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu wymuszającym okup i o strategiach, których możesz użyć, aby się przed nim chronić. 

Przeczytaj więcej o chronieniu swoich maszyn wirtualnych programu VMware jako części strategii zarządzania chmurą.

Zobacz, jak usługa Backup będzie również chronić aplikacje w systemie Windows Server 2016. 

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty