Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tworzenie kopii zapasowej offline w usłudze Azure Backup za pomocą usługi Azure Data Box

Data opublikowania: 19 lutego, 2020

Teraz klienci usługi Azure Backup mogą korzystać z usługi Azure Data Box, aby przenosić duże kopie zapasowe kluczowych danych przedsiębiorstwa za pośrednictwem mechanizmów offline. W tej wersji zapoznawczej klienci będą mogli skorzystać z urządzenia Azure Data Box (o pojemności 100 TB) i dysków Azure Data Box (o pojemności maksymalnie 8 TB każdy) oraz agenta usług Microsoft Azure Recovery Services, aby zainicjować duże początkowe kopie zapasowe (do 80 TB na serwer) w trybie offline do magazynu usługi Azure Recovery Services. Kolejne kopie zapasowe będą wykonywane za pośrednictwem sieci.

To ulepszenie zapewnia podstawowe korzyści usługi Azure Data Box, jednocześnie oferując następujące kluczowe zalety względem obecnego tworzenia kopii zapasowych offline na platformie Azure opartego na importowaniu/eksportowaniu. 

  • Brak konieczności pozyskiwania własnych dysków i łączników zgodnych z platformą Azure. Usługa Azure Data Box zapewnia urządzenia zgodne z platformą Azure korzystające ze standardowych interfejsów sieciowych i USB, dzięki czemu można je łatwo podłączyć i skopiować na nie dane. 
  • Brak konieczności aprowizowania tymczasowego magazynu i używania wyspecjalizowanych narzędzi do kopiowania danych. Agent usług Microsoft Azure Recovery Services może „bezpośrednio” zapisywać dane kopii zapasowej na urządzeniach Azure Data Box, eliminując konieczność tworzenia lokalizacji przejściowej dla kopii zapasowych oraz używania wyspecjalizowanych narzędzi w celu skopiowania danych na dyski.

Dowiedz się więcej

Dołącz do programu

  • Azure Backup
  • Azure Data Box
  • Management