Usługa Azure Backup obsługuje teraz konta magazynu z ograniczeniami w sieci

Data opublikowania: 19 kwietnia, 2018

Kopie zapasowe maszyn wirtualnych w ramach modelu infrastruktury jako usługa (IaaS) platformy Azure obsługują teraz konta magazynu z ograniczeniami w sieci. 

Użyj zapór usługi Azure Storage i sieci wirtualnych, aby zezwolić na ruch tylko z wybranych sieci wirtualnych i podsieci. Ułatwi to tworzenie bezpiecznej granicy sieci dla niezarządzanych dysków w ramach kont magazynu. Możesz udzielić dostępu dla sieci lokalnych i zaufanego ruchu internetowego, używając reguł sieci opartych na zakresach adresów IP.

Wraz z tym ogłoszeniem na potrzeby kont magazynu ze skonfigurowaną siecią wirtualną możesz wykonywać kopie zapasowe i operacje przywracania maszyny wirtualnej IaaS w sposób zaplanowany lub ad-hoc.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pełny wpis w blogu.

  • Azure Backup
  • Features

Powiązane produkty