Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Backup: Operacyjna kopia zapasowa obiektów blob platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 05 maja, 2021

Operacyjna kopia zapasowa obiektów blob platformy Azure, która jest teraz ogólnie dostępna, to zarządzane rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia ochronę blokowych obiektów blob przed różnymi scenariuszami utraty danych takimi jak uszkodzenia obiektów blob, usunięcia obiektów blob i przypadkowe usunięcia kont magazynu.

Ponieważ jest to rozwiązanie do operacyjnej kopii zapasowej, dane kopii zapasowych są przechowywane lokalnie w ramach źródłowego konta magazynu i mogą być odzyskiwane z wybranego punktu w czasie. Zapewnia to prosty i ekonomiczny sposób ochrony danych obiektów blob. W tym celu rozwiązanie korzysta z funkcji przywracania obiektu blob do punktu w czasie dostępnej w magazynie obiektów blob.

Operacyjna kopia zapasowa obiektów blob integruje się z narzędziami do zarządzania usługi Azure Backup, w tym z Centrum kopii zapasowych, aby ułatwić efektywne zarządzanie ochroną danych obiektów blob na dużą skalę. Oprócz dostępnych już wcześniej możliwości można teraz również konfigurować operacyjną kopię zapasową obiektów blob i zarządzać nią przy użyciu widoku „Ochrona danych” kont magazynu oraz za pośrednictwem programu PowerShell. Ponadto usługa Backup zapewnia teraz ulepszone środowisko zarządzania przypisaniami ról wymaganymi do konfigurowania operacyjnej kopii zapasowej.

Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. 

  • Azure Backup
  • Azure Blob Storage
  • Features
  • Management
  • Services

Powiązane produkty