Azure Automation: Graphical and PowerShell runbooks added to Gallery

8 stycznia 2016

To help with common automation tasks, the Azure Automation team released four new graphical runbooks and two PowerShell runbooks to the Automation gallery. There are graphical and PowerShell runbooks for starting and stopping Azure V2/ARM virtual machines, in addition to graphical runbooks for cleaning up empty Azure ARM resource groups and for moving files between Azure Classic VMs. You can find the runbooks in the Automation Gallery in the Azure portal and also at these sites: Graphical: PowerShell:    

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej