W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc pozwala klientom korzystać z samodzielnie hostowanej bramy interfejsu API, która rozszerza obsługę usługi API Management na potrzeby środowisk hybrydowych i wielochmurowych, a także umożliwia klientom platformy Azure wydajne i bezpieczne zarządzanie interfejsami API hostowanymi lokalnie i w ramach chmur z poziomu pojedynczej usługi API Management na platformie Azure.

Samodzielnie hostowana brama zapewnia klientom elastyczność we wdrażaniu konteneryzowanej wersji składnika bramy usługi API Management (funkcjonalny odpowiednik zarządzanej bramy w chmurze) w tych samych środowiskach, w których hostują oni swoje interfejsy API. Wszystkie samodzielnie hostowane bramy są zarządzane z poziomu usługi API Management, z którą są one sfederowane, zapewniając w ten sposób widoczność i ujednolicone środowisko zarządzania dla klientów w ramach wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów API. Zapewnienie współpracy bram i interfejsów API daje klientom możliwość optymalizowania przepływów ruchu interfejsów API oraz spełnianie wymagań dotyczących zabezpieczeń i zgodności.

W ramach wersji zapoznawczej samodzielnie hostowana brama jest dostępna w warstwach Deweloper i Premium bez dodatkowych opłat. Warstwa Deweloper jest ograniczona do pojedynczego wdrożenia samodzielnie hostowanej bramy.

Rozpoczęcie pracy z samodzielnie hostowaną bramą jest proste. Jest ona umieszczana w pakiecie jako uproszczony kontener i może zostać wdrożona na platformie Docker lub Kubernetes w ramach komputera, klastra serwerów lub infrastruktury chmury w ciągu zaledwie kilku minut.

Podziel się swoimi komentarzami i opinią

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wdrażania bramy na platformie Kubernetes

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wdrażania bramy na platformie Docker

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji dotyczących samodzielnie hostowanej bramy usługi API Management

  • API Management
  • Azure Arc
  • Features

Powiązane produkty