Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już dostępne

Data opublikowania: 31 października, 2018

Centrum wdrażania usługi Azure App Service jest już powszechnie dostępne. Centrum wdrażania zapewnia przegląd wszystkich metod wdrażania obsługiwanych przez aplikację oraz środowisko z przewodnikiem umożliwiające konfigurowanie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Zarządzanie poświadczeniami wdrażania jest teraz osadzone w kontekście wybranej metody i dostawcy wdrażania, co ułatwia ustawianie i resetowanie poświadczeń w centrum wdrażania bez konieczności przechodzenia do innego interfejsu użytkownika ani opuszczania przepływu.

To powszechne udostępnienie obejmuje scenariusze Kudu w aplikacjach dla systemów Windows i Linux, funkcję hostowaną w planie usługi App Service w systemie Windows lub Linux, a także funkcję w dostawcy Dynamic ASP w systemie Windows. Uwaga: scenariusze dostawcy kompilacji oprogramowania Azure DevOps (wcześniej: Visual Studio Team Services) są nadal dostępne w wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej

  • App Service
  • Services

Powiązane produkty