Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje usługi Azure API Management z sierpnia

Data opublikowania: 07 sierpnia, 2019

7 sierpnia rozpoczęliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany, nowe funkcje i inne ulepszenia:

 1. Ulepszenia eksportu specyfikacji interfejsu OpenAPI, łącznie ze zwracaniem ścieżki bazowej z ukośnikiem wiodącym dla wersji 2 i obsługą zduplikowanych nagłówków content-type
 2. Usunięto raporty interfejsu API (analiza) z portalu wydawców — to środowisko zostało w pełni zmigrowane do interfejsu witryny Azure Portal
 3. Nowe metryki generowane przez usługę: czas trwania zaplecza i żądania (wielowymiarowe); dokumentacja będzie dostępna wkrótce
 4. Naprawiono przesłanianie elementu ServiceURL w kontrakcie interfejsu API
 5. Obsługa parametrów szablonów symboli wieloznacznych w konsoli interfejsu API w portalu deweloperów
 6. Naprawiono regresję elementu validate-jwt w warstwie Zużycie

Ponadto wprowadziliśmy następujące ulepszenia w witrynie Azure Portal:

 1. Obsługa importowania aplikacji funkcji hostowanych w systemie Linux jako interfejsów API
 2. Obsługa eksportowania aplikacji funkcji hostowanych w systemie Linux do usługi API Management z ich własnego interfejsu
 3. Generowanie schematu obiektów z przykładu — ręcznie lub automatycznie z konsoli testowej
 4. Panel zarządzania schematami obiektów
 5. Zaprojektowany od nowa boczny pasek zasad w widoku edytora zasad w witrynie Azure Portal
 6. Rozszerzono środowisko edytowania przy użyciu przycisku menu „Edytuj” w edytorze specyfikacji interfejsu OpenAPI (JSON)

Aktualizacje są wdrażane stopniowo. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

 • API Management
 • Features

Powiązane produkty