TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja usługi Azure API Management z 14 września

Data opublikowania: 17 września, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Azure API Management obejmuje następujące funkcje, zmiany i poprawki błędów:

  • Nie obowiązuje już limit długości zawartości równy 64 KB w przypadku odpowiedzi 4XX i 5XX. 
  • Poprawki działają już prawidłowo w przypadku tzw. głównych interfejsów API (interfejsów API zdefiniowanych bez sufiksu).
  • Zapytania zawierające znaki wielobajtowe działają teraz poprawnie na wszystkich listach witryny Azure Portal.
  • Dodaliśmy nowe samouczki na stronie Szybki start w witrynie Azure Portal.
  • Nazwane wartości są teraz dozwolone we właściwości Credentials jednostki zaplecza.
  • Przykłady żądań i odpowiedzi generowane automatycznie podczas importowania WSDL są teraz ograniczone do 10 KB.

Aktualizacja usługi została udostępniona 14 września 2018. Wystąpienia usług są uaktualniane w partiach. Zwykle udostępnienie aktualizacji w każdym aktywnym wystąpieniu usługi trwa około tygodnia.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty