Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Podsumowanie dotyczące funkcji i poprawek usługi Azure API Management

Data opublikowania: 26 marca, 2019

22 marca rozpoczęliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany i nowe funkcje:

  • Dodaliśmy opcjonalny atrybut output-token-variable-name do zasad validate-jwt. Po pomyślnym zakończeniu walidacji zmienna kontekstu zidentyfikowana przez ten atrybut odbierze obiekt typu Jwt, który reprezentuje przychodzący token.
  • Dodaliśmy obsługę wyrażeń do atrybutu openid-config zasad validate-jwt.
  • Dodaliśmy opcjonalny element buffer-request-body do zasad forward-request. Po ustawieniu na wartość true (wartość domyślna to false) to żądanie będzie automatycznie buforowane i ponownie używane podczas następnej operacji ponawiania próby (retry).
  • Dodaliśmy właściwość IssuedAt do typu Jwt. Odpowiada ona zarejestrowanemu oświadczeniu iat zdefiniowanemu w specyfikacji tokenu internetowego (JWT).
  • Naprawiliśmy usterkę, która powodowała błąd certyfikatu TLS w przypadku uzyskiwania dostępu do usługi API Management za pośrednictwem adresów URL bram regionalnych. Regionalne punkty końcowe można znaleźć w bloku właściwości w witrynie Azure Portal.

Aktualizacje są wdrażane stopniowo. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty