Pomiń nawigację

Aktualizacje usługi Azure API Management

wtorek, 19 września 2017

Usługa Azure API Management udostępnia teraz deweloperom nowe funkcje do zarządzania cyklem życia interfejsu API, rozszerzania dodatkowych możliwości na aplikacje biznesowe itd. Najważniejsze elementy sierpniowego wydania usługi to m.in.:

·        Poprawki i wersje interfejsu API (w wersji zapoznawczej) pozwalają wydawcom interfejsu API na wprowadzanie zmian w interfejsach API w kontrolowany i bezpieczny sposób. Wydawcy interfejsów API używają poprawek do wprowadzania zmian w interfejsach API bez przeszkadzania klientom interfejsu API. Wersje hermetyzują przełomowe zmiany i są identyfikowane przez ciąg wersji oraz mogą używać jednej z następujących opcji — ścieżki schematu przechowywania wersji, ciągu zapytania lub nagłówka.

·        Eksportowanie definicji interfejsu API platformy Azure do środowisk Microsoft Flow i Microsoft PowerApps. Te interfejsy API są rejestrowane jako niestandardowe interfejsy API w usługach Flow i PowerApps, ułatwiając użytkownikom korzystanie z interfejsów API platformy Azure.

·        Importowanie certyfikatów z usługi Azure Key Vault za pośrednictwem szablonów usługi ARM.

Przeczytaj więcej o usłudze Azure API Management.

Related feedback