Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Rozszerzenie Azure API Management dla programu Visual Studio Code jest teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 03 marca, 2021

Używaj rozszerzenia Azure API Management, aby wykonywać typowe operacje zarządzania w wystąpieniach usługi Azure API Management bez opuszczania programu Visual Studio Code. Ta wersja pozwala używać dobrze znanych narzędzi, stosując podejście do tworzenia interfejsów API bazujące na projektowaniu oraz korzystając z możliwości usługi API Management, które nie są dostępne poza programem Visual Studio Code.

Do najważniejszych możliwości należą:

  • Zarządzanie interfejsami API i testowanie ich w usłudze API Management.
  • Edytowanie i debugowanie zasad usługi API Management.
  • Integracja z narzędziem Ekstraktor z zestawu zasobów DevOps, umożliwiająca wyodrębnianie konfiguracji interfejsu API do zestawu szablonów usługi Resource Manager.
  • Importowanie specyfikacji usług Azure Functions i Azure App Service oraz specyfikacji Open API do usługi API Management.
  • Generowanie funkcji platformy Azure na podstawie definicji interfejsu API

Pobierz

  • Visual Studio Code
  • API Management
  • Features

Powiązane produkty