Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ulepszenie skalowania w poziomie usług Azure Analysis Services

Data opublikowania: 17 września, 2019

Synchronizacja replik zapytań w środowiskach skalowania w poziomie usług Azure Analysis Services używa teraz zoptymalizowanego interfejsu API kopiowania, który znacząco skraca średni czas synchronizacji. Nowe zachowanie jest domyślnie stosowane do operacji synchronizacji.

Skalowanie w poziomie usług Azure Analysis Services umożliwia rozpowszechnianie zapytań klienta w replikach zapytań, co skraca czas odpowiedzi w przypadku obciążeń o dużej współbieżności. Synchronizacja replik zapytań powoduje skopiowanie plików danych do lokalizacji magazynu obiektów blob dedykowanej dla wystąpień replik zapytań (innej niż lokalizacja wystąpienia podstawowego).

Dowiedz się więcej o skalowaniu w poziomie w usługach Azure Analysis Services >

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Management
  • Services

Powiązane produkty