Pomiń nawigację

Usługa Azure Analysis Services dostępna w środkowych stanach USA

Data opublikowania: 15 lutego, 2018

Usługa Azure Analysis Services jest teraz dostępna w środkowych stanach USA. Pełna lista regionów świadczenia usługi Analysis Services znajduje się na stronie Dostępność produktów według regionów.  

Sukces współczesnych firm bazujących na danych zależy od tego, czy informacje umożliwiające podejmowanie codziennych decyzji są łatwo dostępne dla każdego użytkownika biznesowego, a nie tylko dla informatyków czy analityków danych. Samoobsługowe narzędzia z zakresu analizy biznesowej znacznie ułatwiły udostępnianie danych użytkownikom biznesowym. Jednak użytkownicy biznesowi nie zawsze mają wiedzę i czas potrzebne do znalezienia odpowiednich źródeł danych, zaimportowania danych pierwotnych, przekształcenia ich w odpowiedni sposób i dodania logiki biznesowej oraz metryk w celu uzyskania odpowiednich informacji.

Usługa Azure Analysis Services została ogólnie udostępniona w kwietniu 2017 roku. Dzięki usłudze Analysis Services specjaliści z zakresu analizy biznesowej mogą utworzyć model semantyczny na podstawie danych pierwotnych, po czym udostępnić go użytkownikom biznesowym. Użytkownicy biznesowi mogą łączyć się z modelem za pomocą dowolnego narzędzia do analizy biznesowej i eksplorować dane w celu uzyskania potrzebnych informacji. Usługa Analysis Services zapewnia szybkie odpowiedzi na zapytania użytkowników dzięki wykorzystaniu wysoce zoptymalizowanego aparatu przechowywanego w pamięci.

Jesteś nowym użytkownikiem usługi Azure Analysis Services? Sprawdź, jak możesz wypróbować usługę Analysis Services, lub dowiedz się, jak utworzyć pierwszy model danych.

 

  • Regions & Datacenters